flags

Mange synes det er vanskelig å lære seg spansk og i et såpass internasjonalt miljø som på Costa Blanca er det lett å fristes til å snakke sitt eget språk eller å ty til engelsk. Noen behersker det aller nødvendigste innen spansk og kan ta seg frem i butikken eller ute på en restaurant.

I møte med helsevesenet blir et felles språk 100% nødvendig. Og ofte må man her bruke et «sykehus-språk» og fremmedord som er vanskelig nok på norsk. Dersom man bruker det offentlig helseapparat kreves det de fleste steder at man har med seg tolk dersom man selv ikke behersker spansk. Ikke minst for å unngå at viktige beskjeder fra f.eks. lege misforstås, noe som også kan få alvorlige konsekvenser.

Costa Blanca Nursing har tolker og foruten å tolke fra norsk, svensk og dansk tolker vi også fra engelsk og tysk. Tolken møter til avtalt tid og på avtalt sted, gjerne noen minutter før tiden slik at du som kunde kan formidle ting du gjerne vil spørre f.eks. legen om. Tolkene våre har selvsagt taushetsplikt om det de får kjennskap til under tolkingen.

Da vi ofte har mange oppdrag ber vi om at tolk bestilles i god tid.

cbm-side-kost-no

cbm-side-nurse-no

cbm-side-leil-no

cbm-side-transport

°F | °C
Error! Unable to Find Specified Location!