HospitalDersom uhellet er ute, kan innleggelse i sykehus være eneste alternativ selv om du i utganspunktet er på ferieopphold. Costa Blanca Nursing har vaktordning 24 timer i døgnet - 365 dager i året og hjelper selvsagt dersom sykehus blir nødvendig. Vi bistår med direkte innleggelse enten i privat eller offentlig sykehus. Vår stab følger deg også opp under sykehusoppholdet og frem til utskrivning dersom dette er ønskelig eller nødvendig. Dersom tolk er påkrevd stiller vi også opp med denne tjenesten.

 

 

 

Sykehjem

I nærområdet:
nursing-homeAv og til kan sykehjem være eneste løsning, enten for kortere eller lengre perioder. F.eks. for opptrening etter brudd eller rehabilitering etter sykehusopphold. Costa Blanca Nursing samarbeider med flere sykehjem i nærområdet og skaffer deg plass på dagen. Du får selvsagt ditt eget komfortable værelse med bad og bestemmer selv hvilken døgnrytme du ønsker å følge og når du ønsker hjelp.

I Norge:

Vi er også behjelpelig med alt papirarbeid i forbindelse med plass i sykehjem i Norge dersom dette er nødvendig og ønskelig. Ofte er dette en prosess som kan ta lang tid, noe avhengig av hvilken kommune du ønsker plass i.


Dersom behov har vi personell som kan følge deg hele veien til Norge og ordne med alle praktiske ting i den forbindelse.

 

cbm-side-kost-no

cbm-side-nurse-no

cbm-side-leil-no

cbm-side-transport

°F | °C
Error! Unable to Find Specified Location!