cost-control

Cost-Control er en egen avdeling i Costa Blanca Nursing med tilbud rettet mot forsikrings-bransjen. Vi kan på konsulentbasis bistå forsikringsselskap med tilhørende alarmsentraler når sykdom og skader oppstår blant deres kunder i vårt nedslagsfelt.


Nordmenns reisemønster har endret seg dramatisk de siste årene. Reiselysten og utferdstrangen har økt som aldri før og dette i kombinasjon med stadig billigere flybilletter og flere avganger gjør at utlandstrafikken har steget eksplosivt. Selv om Norge er et lite land med drøye 5 millioner innbyggere, befinner til enhver tid flere hundre tusen av disse seg utenfor landets grenser for kortere eller lengre tid. Det er slett ikke bare blant unge reiselysten øker. I gjennomsnitt drar hver tredje nordmann over 62 år til Syden i løpet av året og langtidsferie for pensjonister i 80- og 90-årene er blitt mer og mer populært. Og mange eldre reiser nok på turer de rett og slett har blitt for gamle til. En naturlig følge av dette er et stigende antall sykdomstilfeller som oppstår i utlandet og dermed også flere innleggelser i sykehus. Forsikringsselskapene har registrert en eksplosjonsartet økning i deres utgifter til reisesykdom og i løpet av få år har disse økt med over 150 prosent.


Costa Blanca Nursing ´s Cost-Control bistår alarmsentralen eller forsikringens handling-agent og tar direkte kontakt med skadelidende/pasient raskest mulig etter skadetilfelle ved direkte besøk i sykehus. Et team fra oss bestående av lege og sykepleier som både kan kommunisere med pasienten på deres språk samt med behandlende personell på sykehus drar umiddelbart ut etter mottatt oppdrag som avhenger av oversendt fullmakt fra alarmsentral / forsikringsselskap. Dette for at opplysninger av medisinsk art kan gis ut og er tilgjengelig for teamet.


Ved å bruke Cost-Control kan enten behandling i Spania på aktuelt sykehus fremskyndes, alternative behandlingsmåter vurderes eller at avgjørelse om hjemtransport kan tas på et tidligere tidspunkt.
Teamet kan hele tiden stå i direkte kontakt med alarmsentral både telefonisk og/eller elektronisk og dersom ønskelig via video-samtale direkte mellom pasient, team og alarmsentral.


Etter teamets direkte besøk hos forsikringstaker / pasient vil en utførlig skriftlig rapport bli utarbeidet og oversendt alarmsentral elektronisk etter kort tid. Rapporten vil gi en detaljert beskrivelse av sykdomsbildet og hva som er relevant i forhold til reiseforsikring samt tidligere sykdommer med relevans for aktuell situasjon. Teamet innhenter også opplysninger rundt selv reisen og logistikken slik at sykdomstilfeller som eventuelt ikke omfattes av forsikringen avdekkes. Rapporten konkluderer med en evaluering av allerede iverksatte tiltak samt teamets forslag til videre fremdrift og behandling.


Ved bruk av Cost-Control kan forsikringsselskap spare betydelige beløp samtidig som alt foregår på forsikringstakers premisser og hans eller hennes beste ved å:

 

  • forhindre unødvendige innleggelser i sykehus
  • unngå unødvendige undersøkelser uten relevans til aktuell traume
  • fremskynde nødvendig behandling
  • søke alternative og rimeligere løsninger
  • fremskynde hjemtransport ved behov

For utfyllende informasjon samt priser for våre tjenester, ta kontakt med oss i dag ...

cbm-side-kost-no

cbm-side-nurse-no

cbm-side-leil-no

cbm-side-transport

°F | °C
Error! Unable to Find Specified Location!